DOTAZNÍK K PREDBEŽNÉMU NÁVRHU | Solárne strechy BRAMAC

DOTAZNÍK K PREDBEŽNÉMU NÁVRHU


Dotazník k predbežnému návrhu
solárneho systému Bramac Solar
* Všetky údaje sú povinné!


Mám záujem o bezplatný predbežný návrh solárneho systému pre:
ohrev teplej vody
ohrev teplej vody a prikurovanie
ohrev teplej vody, prikurovanie a ohrev bazénu
ohrev teplej vody a bazénu
ohrev bazénu
Návrh poslať na adresu:
Meno a priezvisko:
Ulica:
Obec:
PSČ:
Tel.:
E-mail:
Stavba:
Lokalita stavby (uveď obec + PSČ):
dokončenie stavby (uveďte rok):
Typ objektu:
samostatne stojaci rodinný dom
rodinný dom radový
rodinný dvojdom
bytový dom
hotel, penzión
iný
vyplňte ak iný:
Strešný sklon:

Strešný sklon = º

vyberte uhol podľa obrázku:

Ďalšie potrebné údaje pre návrh solárneho ohrevu teplej vody:

Teplá voda pre osôb (uveďte počet osôb v domácnosti)

Denná spotreba teplej vody na osobu:

30 - 40 litrov (nízka)
50 - 60 litrov (stredná)
70 - 80 litrov (vysoká)
Ďalší zdroj energie pre dohrev teplej vody v zimných mesiacoch:
zemný plyn
elektrina
iný

Vzdialenosť medzi kolektormi a zásobníkom: m (dĺžka potrubí)

Cirkulácia teplej vody (cirkulačné potrubie cirkuluje teplú vodu a tým zabezpečuje, aby mala voda pri výtoku vždy požadovanú teplotu):

áno
nie
denná doba cirkulácie: minút
Ďalšie potrebné údaje pre návrh solárneho prikurovania: (Vypňte len v prípade, že plánujete solárne prikurovanie)

Uvažovaná obytná plocha so solárnym prikurovaním: m 2

Ročná spotreba na vykurovanie týchto priestorov: kWh, m3 zemného plynu (pokiaľ viete)

Požadovaná teplota v interiéri: ºC

Hlavný zdroj energie pre kúrenie:

zemný plyn
biomasa
elektrina
drevené brikety
uhlie
iné
drevo
Výkon tepelného zdroja: kW

Výstupná teplota z kotla: ºC / vstupná teplota do kotla: ºC

Ďalšie potrebné údaje pre návrh solárneho ohrevu bazénu: (Vypňte len v prípade, že plánujete solárny ohrev bazénu)
Plocha bazénu: m2
priemerná hĺbka: m
Požadovaná teplota:
max. teplota: ºC
Krytie bazénu:
so strechou
bez strechy
zakrytie solárnou plachtou
bez zakrytia solárnou plachtou
Okrem solárneho ohrevu ďalší zdroj (napr. plynový kotol):
áno
nie
Sezóna od: do: (uveďte aspoň v mesiacoch)
Poznámka